Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy lu GYW802L
  2. GYW802L Đầu ra định mức (KW): 5.7
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 12
   Trọng lượng vận hành(Kg): 770
  1. Máy lu GYR16
  2. GYR16 Đầu ra định mức (KW): 93
   Số lốp: 4+5
   Trọng lượng vận hành(Kg): 10000~16000
  1. Máy lu GYR26
  2. GYR26 Đầu ra định mức (KW): 119
   Số lốp: 5+6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16000~26000
  1. Máy lu rung trống đôi GYR30
  2. GYR30 Đầu ra định mức (KW): 132
   Số lốp: 5+6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25000-30000
  1. Máy ủi GYL203
  2. GYL203 Đầu ra định mức(KW): 147
   Chiều rộng cán (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000
  1. Máy ủi GYL233
  2. GYL233 Đầu ra định mức (KW): 147
   Chiều rộng cán (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 23000