VỀ SINOMACH-HI

Tập đoàn Công nghiệp nặng SINOMACH Trung Quốc (SINOMACH Heavy Industry), chính thức được thành lập vào tháng 1 năm 2011, là một trong những công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Máy móc Quốc gia Trung Quốc (Tập đoàn SINOMACH), là một trong 500 doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500, đồng thời cũng là một công ty thiết bị quy mô lớn. Tập đoàn sản xuất được thành lập thông qua việc tái cơ cấu nguồn lực của mảng kinh doanh máy xây dựng SINOMACH.