Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy rải nhựa đường GYA9000
  2. GYA9000 Đầu ra định mức (KW): 194
   Dung tích phễu(t): 16
   Độ rộng rải nhựa đường tối đa(mm): 9000
  1. Máy rải nhựa đường GYA4200
  2. GYA4200 Đầu ra định mức (KW): 93
   Dung tích phễu(t): 8
   Độ rộng rải nhựa đường tối đa(mm): 4200
  1. Máy rải nhựa đường GYA4500
  2. GYA4500 Đầu ra định mức (KW): 93
   Dung tích phễu(t): 8
   Độ rộng rải nhựa đường tối đa(mm): 4500
  1. Cần trục bốc xếp (cần cẩu trục thẳng SQ5)
  2. SQ5 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 5000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 125
   Khoảng nâng tối đa(mm): 10800
  1. Cần trục bốc xếp (Cần cẩu trục thẳng SQ6.3)
  2. SQ6.3 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 6300
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 157
   Khoảng nâng tối đa(mm): 13800
  1. Cần trục bốc xếp (Cần cẩu trục thẳng SQ8)
  2. SQ8 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 8000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 200
   Khoảng nâng tối đa(mm): 15300