Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy xúc đào GE65H
  2. GE65H Đầu ra định mức(KW): 36.2
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.22
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6100
  1. Máy xúc đào GE150H
  2. GE150H Đầu ra định mức(KW): 86
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13890
  1. Máy xúc thủy lực GE330H
  2. GE330H Đầu ra định mức(KW): 169
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.4
   Trọng lượng vận hành(Kg): 31380
  1. Máy xúc đào ZG3210-9C
  2. ZG3210-9C Đầu ra định mức(KW): 112
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.91
   Trọng lượng vận hành(Kg): 21000
  1. Máy xúc đào ZG3225LC-9C
  2. ZG3225LC-9C Đầu ra định mức(KW): 122
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.0
   Trọng lượng vận hành(Kg): 22000
  1. Máy xúc đào ZG3255LC-9C
  2. ZG3255LC-9C Đầu ra định mức(KW): 133
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25000